Bakning

2014-08-27 13.01.29

Vi har börjat baka!

Det är en populär aktivitet och dessutom en praktisk lektion i matematik.
Alla vill vara med. Vi för förståss noggranna anteckningar om vilka som bakar så att alla ska få chansen.

Bakningen kommer att fortsätta så länge några vill vara med.