Bokstaven L – Lera

Leka med lera

Lekarna är många nu när vi har Lekvecka. Vi lär barnen många nya leker både ute och inne och barnen tar verkligen till sig lekarna – och dessutom är de otroliga på att hitta på nya!

Nya lekar skapar också nya konstellationer av barn. Det är nyttigt för barnen att prova ”nya” kompisar. Forskning visar att många sociala kontakter med vuxna och barn är en viktig skyddsfaktor (alltså motsatsen till riskfaktor).

Inne har vi  bland annat Lek med Lera. Inte en ny lek, men kul!