Bokstaven R – Rulla i Rör

Rulla i rör 3

Vi fortsätter jobba med bokstaven R – ute Rullar vi bollar i Rör.

Barnen tränar samarbete och tränar sitt konsekvenstänkande. Vad händer om jag håller mitt rör så här och du lyfter ditt rör? Kommer bollen ändå att träffa rätt?