Brädspel

2015-05-19 14.59.03

Den här veckan har vi ju spel-/pärl-/bakar-/origami-vecka på barnens begäran och barnen spelar mycket spel. De spelar spel vi redan har och skapar också egna.

Brädspel är inte bara kul det är också bra för barnens utveckling. De tränar bland annat turtagning, räkning, logiskt tänkande och läsning (kort och regler).