Information inför vecka 42

Lekvecka curling

Vi ser tillbaka på en rolig Lekvecka. Barnen har lekt och lekt och lekt. Lärt sig nya lekar och lekt med ”nya” kamrater. Fritidsidrotten med samarbetsövningar var extra kul.
Gruppen som helhet är underbar men vi upplever att alla barn inte känner varandra ordentligt. Vi kommer därför fortsätta uppmuntra till nya konstellationer vid lek och aktiviteter för att bredda barnens sociala repertoar.

Vi kommer att jobba med Eklöv, Ekollon och Ekorrar. På det sättet övar vi både finmotorik, grovmotorik, klippteknik och naturlära. Tillsammans kommer vi att göra en Ek i Lugna rummet det blir alltså mer samarbete under veckan.

Som vanligt är ni alltid välkomna att kontakta oss om ni har några frågor eller funderingar.

Med vänliga hälsningar
Ammi. Isabell & Lena