Slutet växtsystem

Slutet växtsystem

Nu har Jenny och några av barnen startat upp vårt första slutna växtsystem.

Vi har lagt i jord, mossa och lite vatten. Nu är vi spända på att se vad som växer där inne!