Vårt nya rum

Nya rummet

Vårt nya rum börjar ta form och barnen har redan börjat använda det mycket. I morrn på fredagsmötet ska vi försöka komma överens om ett namn på rummet.

Byggrymmet har flyttat till det som var musikrummet. Barnen har återupptäckt allt byggmaterial och leker mycket där också nu. Så plötsligt är det som om vi har två nya rum!