Vi gör masker

Masker

Den här veckan jobbar vi med bokstaven M och barnen gör Masker.

Att färglägga bilderna tränar pennföring och främjar på det sättet skrivträningen. Vi tränar också finmotoriken när vi klipper ut maskerna och hålen för ögonen.

Barnen uppmuntras att hjälpa varandra, dels för att träna samarbete och dels för att de ska slippa vänta så länge.

Men mest av allt har vi roligt!