Vi har byggt bo!

Fågelbon

Nu är våra bon färdiga, de är helt fantastiskt fina!

Eftersom vi har många olika åsikter om vad som kommer att kläckas ur äggen har vi gjort några olika bon. Det blev tre bon – ett till varje mentorsgrupp.

Naturboet är gjort av gräs, kottar, pinnar m.m.

Robotboet är byggt av plast, kablar, hönsnät, stålstråd m.m.

Mjuka boet är byggt av vadd, tyg, riktig ull direkt från ett får, garn m.m.

I morrn fredag kommer varje mentorsgrupp att få in ett bo i sitt klassrum som ägget kan flytta in i.
Nu får vi hoppas att äggen kläcks snart!