Y som i Yrke

Springkull
När vi jobbar med Y undersöker vi olika Yrken. Många yrken går att prova på fritids: Bagare, artist, konstnär osv.
Det mest populära att prova är Fritidspedagog!
Barnen har fått turas om att hjälpa till med att stryka in varandra, leda samlingen, pricka av att alla kommer upp till mellis osv. Det är helt fantastiskt att se barnen utföra dessa uppgifter med stort allvar och ansvar.
Bäst hittills är nog de två barnen som ledde fritidsgympan – med visselpipan i ett fast grepp och med bestämda röster ledde de de andra barnen på ett härligt sätt.
Vi håller fortfarande på att jobba oss igenom alla önskningar (från Önske-veckan) om vad vi ska göra på fritidsgympan. Den här gången var det Rektorskull, Återvinningsleken och Springkull.